menu4.gif
 
 

There were visitors until now

prihlásenie


 
 
 
Ammn (Jordnsko)
Piaty de - piatok 2.5.2008
Dnes je arabsk nedea a koniec vkendu. Zeskej ambasdy v Rijde prila odpove, e ma registrovali do zoznamu avprpade nejakch problmov mi daj vedie. Ak prekvapenie - na slovenskej ambasde vKhire sa na ma vybodli.
Rozhodli sme sa, e sa prejdeme po starom meste (Al Madina) Ammnu. Najprv som taxkom preiel za kolegami kich hotelu Kempinski za 2 JOD. Myslm, e som to trochu preplatil, pretoe potom zhotela Kempinski do centra to bolo poda taxametra 2,8 JOD. Ale nevadi. Aj tak ten taxk stl asi 40 korn.
Vcentre mesta sme vystpili pri nmest, na ktorom stla starobyl meita kra Husseina. Teda vyzer starobylo, ale postavili ju v roku 1924 na mieste starovekej meity. Mono pouili nejak pvodn kamene. Odtia sme sa pomaly presunuli ulikami spravou arabskou atmosfrou krmskemu divadlu. Je to zvltne, na ulici v kuse pou niekoho kria, paj dke hlasy z meity, pomedzi to hluk z ut - skoro na zblznenie. Potom sme sa ulikami Starho mesta vybrali nakpi nejak suvenry a hlavne si ui zjednavnie sa ocene. Rozhodne sa d poveda, e takto je nakupovanie aleko via zbava avyzeralo to, e pre obe strany. Ale treba rovnako poveda, e nie vetci predvajci boli naden, ke sme sa poksili zjednva azdalo sa, e je to tu tak zvyk, sktorm potaj ana prv pokus povedali cenu, okamite na n nvrh povedali onieo niiu apri alom pokuse u nemali zujem sa alej bavi. Kolegovia si kpili tie ervenobiele atky na hlavu, o nosia Saudi. Saudsk atky mali ale Made in China...
 

 
Locations of visitors to this page