Prvé stretnutie v ¾adovom hokeji žien na Slovensku
28.11.1991 - SHŠ Slovan Bratislava